tangencias_18

Circunferencias tangentes a dos circunferencias dadas y que pasen por un punto exterior a ambas

Circunferencias tangentes a dos circunferencias dadas y que pasen por un punto exterior a ambas